Home Szkolenia BHP

Instruktaż ogólny

Każdy pracodawca przy zatrudnianiu nowego pracownika ma obowiązek niezwłocznego przeszkolenia go pod kątem ogólnych zasad bhp i ppoż oraz udzielania pierwszej pomocy, zapoznania go z oceną ryzyka zawodowego i przeprowadzenia instruktażu stanowiskowego.

Instruktaż ogólny przeprowadzany jest przez pracownika służby bhp. Pracownik, który odbył takie szkolenie wstępne do roku czasu powinien odbyć szkolenie okresowe BHP. W przypadku osób będących pracodawcami oraz osób kierujących pracownikami  pierwsze szkolenie okresowe należy przeprowadzić w okresie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia pracy.

 

Celem instruktażu ogólnego jest:

  • zapoznanie pracownika z podstawowymi przepisami bhp i ppoż,
  • zapoznanie pracownika z jego prawami i obowiązkami wobec pracodawcy wynikającymi z Kodeksu Pracy,
  • zapoznanie pracownika z zasadami udzielania pierwszej pomocy.
 


Copyright - Wasiński-Projekt 2010 - 2019